Tu znajdziesz wsparcie w trudnym momencie straty bliskiej osoby.

Zaprojektuję i przeprowadzę osobistą ceremonię pożegnania i pogrzebu.

Stworzenie czułego pożegnania i przeprowadzenie ceremonii przejścia to zadanie, które traktuję bardzo odpowiedzialnie, bowiem śmierć to wyjątkowe zdarzenie graniczne zarówno dla osoby, która odeszła jak i dla jej bliskich, którzy pozostali.

Obejmuję uważnością całą sytuację bazując na współczesnej wiedzy o żałobie i rytuałach oraz własnej wrażliwości.

Oferuję swoją obecność i zrozumienie, a także całościowe przygotowanie ceremonii; również w języku angielskim.

Zwróć twarz ku Słońcu, a cienie opadną za Tobą.  

przysłowie maoryskie